Päivän rahasana: Vuokratuotto

Vuokratuottoa saadaan sijoitusasunnoista. Vuokratuotto tarkoittaa sijoitusasunnon tuottojen, eli vuokratulon ja kulujen suhdetta asunnon velattomaan hintaan. Vuokratuoton laskemalla voidaan myös verrata eri asuntoja keskenään. Kun taas oman pääoman tuotolla voidaan verrata eri sijoituksia (osakkeet, liiketoiminta, rahastot) keskenään.

Vuokratuoton laskentakaava on seuraava: 

Vuokratuoton laskentakaava
Vuokratuoton laskentakaava