Päivän rahasana: Stoppari eli Stop Loss -toiminto

Tämä sana liittyy osakesijoittamiseen ja se on tärkeä sana tietää. Stop Loss tarkoittaa myyntitoimeksiantoa, jolla pyritään pitämään tappiot alhaisina. Itse sana Stop Loss tarkoittaa tappionpysäytystä.

Mitä Stop Loss toimeksianto oikeastaan tekee? Otetaan esimerkki: ostat osakkeen hintaan 20 euroa. Kun olet valinnut laittaa tälle osakkeelle Stop Loss -toiminnon tarkoittaa se sitä, että olet ennalta määrittänyt mihin hintaan haluat myydä osakkeen, jos sen arvo lähtee laskemaan. Tällöin myisit siis osakkeen alle sen markkinahinnan. Tavoitteena on, että osake myy itsensä automaattisesti Stop Loss -toiminnon kautta sillä hinnalla jonka olet sille etukäteen asettanut. Näin ollen voit minimoida tappiot, jos kurssi lähtee laskuun.

Stop Loss -toimeksiannossa on kuitenkin joitakin poikkeuksia.

Kuvassa pörssin osakekäyrä

Stop Loss -toiminnossa on otettava huomioon, että osakkeen automaattista myyntiä ei tapahdu jos ostajia ei ole. Lisäksi on hyvä ottaa huomioon osakekurssien normaali päiväheilunta. Stoppari siis kannattaa katsoa sellaiselle tasolle, jossa se on normaalin päiväheilunnan ulkopuolella. Jos Stop Loss -toiminnan takia osake myydään automaattisesti mutta olet asettanut stopparin liian korkealle tasolle, niin luultavasti vain häviät rahaa. Stopparin tarkoitus on myydä osake silloin, kun kurssi todella lähtee huomattavaan laskuun.

Stopparin voi myös asettaa liukuvaksi (Trailing Stop Loss), eli tällöin käytetään liukuvaa Stop Loss -tasoa. Liukuva stoppari aktivoituu kun osakekurssi on laskenut jonkin tietyn prosenttimäärän. Jos esimerkiksi osake on nousutrendissä, nousee myös liukuvan stopparin raja ylöspäin.

Stoppari antaa parhaimmillaan suojaa sijoituksille ja minimoi tappioita.